BUDOWA
KONCERNU
MULTIENERGETYCZNEGO

ZAKUP
AKTYWÓW INEOS
W NORWEGII

BUDOWA PORTFELA
DŁUGOTERMINOWYCH
KONTRAKTÓW LNG

2021 PODSUMOWANIE
ZARZĄDU

Kiedy w kwietniu obejmowałam stanowisko Prezesa Zarządu PGNiG SA, trwała już wojna w Ukrainie, a europejskie rynki energetyczne z niepokojem spoglądały na Wschód w trosce o ciągłość dostaw paliw, zwłaszcza gazu ziemnego. Polska, dzięki prowadzonej od lat przez PGNiG strategii dywersyfikacji jest bezpieczna, co nie znaczy, że możemy spocząć na laurach.

Iwona Waksmundzka–Olejniczak Prezes Zarządu

ZOBACZ WIĘCEJ

KLUCZOWE LICZBY

70

mld zł Przychody

6,0

mld zł Zysk netto

101,6

mld zł Suma bilansowa

15,6

mld zł EBITDA

24,5

tys. Pracownków

11,6

mld zł EBIT

36,4

mld zł Kapitalizacja

13,6

ROE

201

tys. km długość sieci

18

jednostek wytwórczych

1,4

mld m3 wydobycie ropy i kondensatu

5,4

mld m3 wydobycie gazu

Wyniki GK PGNiG za 2021 roku pokazują, że nawet w warunkach ekstremalnych zmian cen węglowodorów i ogólnoeuropejskiego kryzysu gazowego, PGNiG jest w stanie nie tylko utrzymać stabilność działania, ale również poprawiać wyniki i konsekwentnie realizować strategię, czego efektem jest wzrost wartości Grupy i poprawa bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego

Przemysław Wacławski Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych

Główną determinantą wyników finansowych Grupy był bardzo dynamiczny wzrost cen węglowodorów, zwłaszcza gazu ziemnego, którego notowania  osiągnęły w Europie historycznie wysokie poziomy. Przełożyło się to na zwiększenie przychodów.

Wysokie ceny gazu ziemnego sprzyjały bardzo dobrym wynikom segmentu Poszukiwanie i Wydobycie, który zanotował dynamiczny wzrost przychodów o ponad 240 proc. rok do roku. W efekcie udział segmentu w EBITDA GK sięgnął aż 87 proc., co oznacza zdecydowaną poprawę w stosunku do 2020 r., kiedy działalność usptream wypracowała 7 proc. zysku EBITDA Grupy PGNiG.

ZOBACZ WIĘCEJ

NASZE
OTOCZENIE

ZMIANY W OTOCZENIU
NA POCZĄTKU 2022 R.

Bezprecedensowe wzrosty cen surowców obserwowane od września 2021 r. oraz poziom zatwierdzonych taryf na okres IV kwartału 2021 i 2022 r., przełożyły się na wzrost zapotrzebowania spółek z GK PGNiG na środki pieniężne.

NASZE
OTOCZENIE

OTOCZENIE
MAKROEKONOMICZNE

W 2021 r. ceny gazu ziemnego w Europie zanotowały bardzo silny wzrost w stosunku do cen notowanych na amerykańskim Henry Hub. Średnia cena gazu ziemnego na holenderskim hubie TTF wyniosła w tym czasie 47,14 EUR/MWh.

NASZE
OTOCZENIE

OTOCZENIE
RYNKOWE

Konsumpcja gazu wysokometanowego sieciowego w Polsce w 2021 r. (bez uwzględnienia paliwa gazowego przesłanego na rynku OTC i TGE) wyniosła ok. 206,4 TWh. W porównaniu do 2020 r. odnotowano wzrost wolumenu o 13,3 TWh, czyli o 6,9% r/r.

NASZE
OTOCZENIE

OTOCZENIE
KONKURENCYJNE

Głównymi konkurentami PST na zagranicznym rynku hurtowym są główni gracze na rynku energetycznym tacy jak Shell, Total, RWE i Equinor.

KIERUNEK ESG

Wyniki wyszukiwania