Dążenia w kierunku neutralności klimatycznej angażują wszystkie segmenty działalności PGNiG. Każdy z nich podejmuje kluczowe działania w celu gruntownej przemiany swojej działalności w celu ograniczenia wpływu na klimat i środowisko. Koncentrują się one wokół odnawialnych źródeł energii (OZE): energetyce wiatrowej i fotowoltaice, biometanie oraz energetyce prosumenckiej.

Poza tym PGNiG planuje horyzontalne działania, pozwalające ograniczyć ślad węglowy, m.in. poprzez zastąpienie floty samochodowej pojazdami zeroemisyjnymi i zwiększenie efektywności energetycznej, montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach GK PGNiG oraz cyfryzację obiegu dokumentów.

Wszystkie działania pro-klimatyczne Grupy służą redukcji negatywnego wpływu na środowisko i mają pozytywny wpływ na relacje z otoczeniem. Poniżej przedstawiono graficznie i opisano inicjatywy podejmowane przez PGNiG i poszczególne segmenty Grupy.

pgnig-net zero pgnig-net zero

Wyniki wyszukiwania