Kalendarium

1. 13.01.2021

Decyzja Prezesa URE skutkująca wzrostem o 3,6% cen i stawek sieciowych w Taryfie Dystrybucyjnej PSG

2. 29.01.2021

Wygaśnięcie okresu wyłączności negocjacyjnej dotyczącej nabycia spółki TAURON Ciepło

3. 10.02.2021

Odstąpienie PGNiG od udziału w procesie nabycia polskich aktywów Grupy CEZ

4. 25.03.2021

Zawarcie warunkowej umowy nabycia INEOS E&P Norge AS przez PGNiG UN

5. 14.04.2021

Zgoda UOKiK na utworzenie przez PGNiG, PKN Orlen i Energa wspólnego przedsiębiorcy CCGT Ostrołęka

6. 15.04.2021

Decyzja Prezesa URE skutkująca wzrostem o 5,6% ceny za paliwo gazowe w Taryfie Detalicznej PGNiG OD

7. 05.05.2021

Podpisanie z ORLEN Południe listu intencyjnego w sprawie możliwości realizacji wspólnej inwestycji w obszarze biometanu

8. 12.05.2021

Zawarcie umowy o współpracy pomiędzy PKN ORLEN, Grupą LOTOS, PGNiG oraz Skarbem Państwa – Ministrem Aktywów Państwowych w zakresie scenariusza przejęcia kontrolo przez PKN ORLEN nad Grupą LOTOS oraz PGNiG

9. 25.05.2021

Rekomendacja Zarządu PGNiG w sprawie wypłaty dywidendy z zysku za 2020 r. w wysokości 0,21 zł na jedną akcję

 

 

10. 16.07.2021

Decyzja Prezesa URE skutkująca wzrostem o 12,4% ceny za paliwo gazowe w Taryfie Detalicznej PGNiG OD

11. 27.07.2021

Zawarcie porozumień określających na podstawowe warunku aneksów zwiększających dostawy LNG z Venture Global Plaquemines LNG oraz Venture Global Calcasieu Pass na rzecz PGNiG

12. 02.08.2021

Podpisanie listu intencyjnego w sprawie Elektrociepłowni Stalowa Wola

13. 02.09.2021

Zawarcie aneksów do umowy na dostawy LNG z Venture Global Plaquemines LNG oraz Venture Global Calcasieu Pass

14. 16.09.2021

Decyzja Prezesa URE skutkująca wzrostem o 7,4% ceny za paliwa gazowe w Taryfie Detalicznej PGNiG OD

15. 24.09.2021

Spełnienie warunków zawieszających oraz warunków przejęcia kontroli dotyczących umowy zakupy INEOS E&P Norge AS przez PGNiG UN

16. 08.10.2021

Złożenie przez PGNiG do Prezesa UOKiK wniosku stanowiącego zgłoszenie zamiaru koncentracji w związku z planowanym przejęciem przez PKN ORLEN kontroli nad PGNiG

17. 28.10.2021

Złożenie pisma modyfikującego wniosek o renegocjację ceny kontraktowej gazu dostarczanego przez PAO Gazprom i OOO Gazprom Export

18. 29.11.2021

Zawarcie aneksu do umowy inwestycyjnej dotyczącej kierunkowych zasad współpracy przy budowie bloku energetycznego w technologii zasilania paliwem gazowym w Elektrowni Ostrołęka „C

19. 17.12.2021

Decyzja Prezesa URE skutkująca wzrostem o 83,7% ceny za paliwo gazowe w Taryfie Detalicznej PGNiG OD

20. 17.12.2021

Zawarcie umowy kredytu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, PKO Bankiem Polskim i CalxaBank

21. 17.12.2021

Decyzja Prezesa URE skutkująca wzrostem o 3,6% cen i stawek sieciowych w Taryfie Dystrybucyjnej PSG

22. 21.12.2021

Odstąpienie PGNiG od udziału w procesie nabycia polskich aktywów Grupy Fartum

Wyniki wyszukiwania