Polityka energetyczna Polski do 2040 r.

PGNiG stara się dostosowywać swoją strategię i możliwości operacyjne tak, aby jak najlepiej wykorzystać pojawiające się szanse.

PGNiG aktywnie angażuje się w transformację energetyczną Polski, której ścieżka wytyczona jest przez Politykę energetyczną Polski do 2040 r.

(PEP2040) i politykę energetyczno-klimatyczną Unii Europejskiej. Implikacje PEP2040 i obecnych trendów światowych są dużą szansą dla PGNiG, gdyż jednoznacznie traktuje ona gaz ziemny jako „paliwo przejściowe”, które będzie w kolejnych latach zastępować w miksie energetycznym węgiel stanowiący dotychczas podstawę polskiej energetyki. W celu przyśpieszenia transformacji małych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych, PGNiG OD przystąpił do programu „Czyste powietrze”, podpisując w styczniu 2020 r. porozumienie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Rola PGNiG OD polega przede wszystkim na weryfikacji dostępu do sieci gazu ziemnego odbiorców zainteresowanych użytkowaniem gazu do celów grzewczych.

Wyniki wyszukiwania