Segment w liczbach

Wolumen wydobycia gazu ziemnego GK PGNiG w podziale na kraje w segmencie PiW

mln m3 2021 2020 2019 2018 2017
PGNiG Group PGNiG PGNiG Group PGNiG PGNiG Group PGNiG Group PGNiG Group
Polska 3 648 3 648 3 746 3 746 3 815 3 808 3 839
gaz wysokometanowy (E) 1 284 1 284 1 337 1 337 1 337 1 296 1 315
gaz zaazotowany (Ls/Lw przeliczony na E) 2 364 2 364 2 409 2 409 2 478 2 512 2 524
Zagranica 1 746 326 773 295 674 738 697
Norwegia (gaz wysokometanowy (E) 1 420 0 478 0 481 538 548
Oddział PGNiG w Pakistanie (gaz zaazotowany Ls/Lw przeliczony na E) 326 326 295 295 193 200 149
RAZEM (przeliczony na E) 5 394 3 974 4 520 4 041 4 489 4 546 4 536

Wolumen sprzedaży gazu ziemnego z segmentu poza GK PGNiG w podziale na kraje w segmencie PiW

mln m3 2021 2020 2019 2018 2017
GK PGNiG PGNiG GK PGNiG PGNiG GK PGNiG GK PGNiG GK PGNiG
Polska 667 667 667 667 679 684 676
gaz wysokometanowy (E) 23 23 25 25 25 26 30
gaz zaazotowany (Ls/Lw przeliczony na E) 644 644 642 642 654 658 646
Zagranica 318 318 296 289 192 199 149
Norwegia (gaz wysokometanowy (E) 0 0 7 0 0 0 0
Oddział PGNiG w Pakistanie (gaz zaazotowany Ls/Lw przeliczony na E) 318 318 289 289 192 199 149
RAZEM (przeliczony na E) 985 984 963 956 871 883 825

Wolumeny wydobycia ropy naftowej w GK PGNiG (wraz z frakcjami) w segmencie PiW

tys. ton 2021 2020 2019 2018 2017
GK PGNiG PGNiG GK PGNiG PGNiG GK PGNiG GK PGNiG GK PGNiG
Wydobycie ropy naftowej* 1 376 643 1 324 709 1 216 1 345 1 257
w Polsce 643 643 709 709 776 818 787
w Norwegii 732 0 615 0 440 527 470
* Razem z kondensatem i NGL

Wolumeny sprzedaży ropy naftowej w GK PGNiG (wraz z frakcjami) w segmencie PiW

tys. ton 2021 2020 2019 2018 2017
GK PGNiG PGNiG GK PGNiG PGNiG GK PGNiG GK PGNiG GK PGNiG
Sprzedaż ropy naftowej* 1 340 643 1 332 713 1 210 1 411 1 271
z wydobycia w Polsce 643 643 713 713 771 818 792
z wydobycia w Norwegii 697 0 619 0 439 593 479
* Razem z kondensatem i NGL

Wolumeny wydobycia wybranych produktów w segmencie PiW

tys. ton 2021 2020 2019 2018 2017
GK PGNiG PGNiG GK PGNiG PGNiG GK PGNiG GK PGNiG GK PGNiG
Gaz propan-butan 37 37 36 36 39 39 37
LNG 22 22 20 20 20 21 22
mln m3
Hel 3 3 3 3 3 3 3

Wolumeny sprzedaży wybranych produktów poza GK PGNiG w segmencie PiW

tys. ton 2021 2020 2019 2018 2019
GK PGNiG PGNiG GK PGNiG PGNiG GK PGNiG GK PGNiG GK PGNiG
Gaz propan-butan 37 37 36 36 39 39 37
LNG 16 16 12 12 14 17 17
mln m3
Hel 3 3 3 3 3 3 3

Wyniki wyszukiwania