Programy promocji zdrowia dla pracowników

Wskaźniki GRI:

PGNiG zapewnia pracowników szeroki pakiet medyczny. Jest on dofinansowany przez pracodawcę. Pracownik płaci jedynie podatek i koszty ubezpieczenia społecznego. Dodatkowo Spółka zapewnia na korzystnych warunkach pakiety dla członków rodziny oraz pakiet stomatologiczny.

  • 403-6

Spółka uruchomiła także platformę medyczną, przez którą można złożyć deklarację przystąpienia oraz zapisów na konkretne świadczenia. Ponadto oddany został do dyspozycji pracowników posiadających pakiety medyczne, dedykowany numer telefonu infolinii. Wśród dodatkowych usług wymienić można:

  • Bezpłatne szczepienia: raz do roku przeciwko grypie, przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu, przeciw tężcowi, przeciwko WZW typu B i A (szczepienia podstawowe, z wyłączeniem szczepień skojarzonych);
  • Badania medyczne (również badanie wykonywane w trybie CITO zlecone przez lekarza); laboratoryjne (na podstawie skierowania od lekarza), diagnostyczne: elektrokardiologiczne, rentgenowskie, mammografia, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny i inne;
  • Badania okulistyczne wraz z refundacją zakupu okularów;
  • Zabiegi ambulatoryjne oraz zabiegi rehabilitacyjne;
  • PGNiG nawiązało współpracę z Firmą Benefit Systems i MEDICOVERSPORT dotyczącą zakupu kart sportowych dla pracowników;
  • Konsultacje psychologiczne – udostępniono pracownikom do korzystania, anonimową infolinię, która umożliwia umawianie darmowych, telefonicznych konsultacji psychologicznych. Linia została uruchomiona w celu zapewnienia pracownikom PGNiG wsparcia w sytuacjach negatywnie wpływających na ich dobrostan psychiczny i funkcjonowanie w środowisku pracy, a także na sytuację związaną z wystąpieniem pandemii COVID-19.

Większość pozostałych spółek z Grupy PGNiG także zapewnia swoim pracownikom szerokie pakiety medyczne i dodatkowe wsparcie z zakresu zdrowia fizycznego i psychicznego zarówno profilaktykę, jak i leczenie.

Wyniki wyszukiwania