Inwestycje w 2021

Nakłady inwestycyjne w segmencie Poszukiwanie i Wydobycie w latach 2018-2021

w mln PLN 2021 r. 2020 r. 2019 r. 2018 r.
Poszukiwanie i Wydobycie, w tym: 2 108 2 557 2 506 2 232
Norwegia ** 1 227 1 572 114 1 149
Pakistan 64 75 136 94
Libia 4 4 4 9
* W tym m.in. skapitalizowane koszty finansowania zewnętrznego.
** Nie uwzględniono wydatków na akwizycje INEOS E&P Norge AS na poziomie 1 309 mln zł na dzień 31.12.2021 r.

Kluczowe projekty i inwestycje w Polsce

W 2021 r. nakłady inwestycyjne PGNiG w segmencie Poszukiwanie i Wydobycie (kraj) wyniosły ok. 668 mln zł. Do najważniejszych zadań poszukiwawczych / rozpoznawczych / badawczych realizowanych w 2021 r. było m.in.:

 • odwiercenie otworów badawczych Rycerka Dolna 1, Lisiniec 1;
 • odwiercenie otworów rozpoznawczych Miłosław 7H, Kulno 3;
 • odwiercenie otworów eksploatacyjnych Brońsko 31H, Brońsko 32;
 • odwiercenie otworów poszukiwawczych Chałupczyn 1, Zabiała 2.

Łączne nakłady przeznaczone przez PGNiG na działalność poszukiwawczą w kraju wyniosły ok. 351 mln zł. Kluczowymi zadaniami inwestycyjnymi w 2021 r. były m.in.:

 • zagospodarowanie odwiertów: Przemyśl 15, 287K, 289K, 290K, 291, 292, 316, 318;
 • zagospodarowanie odwiertów Jastrzębiec 2, 3;
 • zagospodarowanie odwiertu Wielgoszówka 1;
 • zagospodarowanie odwiertu Pruchnik 36, 37K;
 • zabudowa agregatu sprężarkowego na OZG Wola Różaniecka- KGZ Tarnogród;
 • zabudowa agregatu sprężarkowego na OZG Łukowa- KGZ Tarnogród;
 • zabudowa agregatu sprężarkowego na OZG Dzików-KGZ Lubaczów;
 • zagospodarowanie odwiertu Wielichowo-8;
 • zagospodarowanie odwiertu Brońsko-30.

Kluczowe projekty i inwestycje zagraniczne

Łączne nakłady przeznaczone przez PGNiG na działalność wydobywczą za granicą wyniosły ok. 68,7 mln zł, w tym nakłady inwestycyjne poniesione w Pakistanie w 2021 r. wyniosły ok. 64,4 mln zł, a w Zjednoczonych Emiratach Arabskich nakłady wyniosły ok. 4,3 mln zł.

2021 r. był rekordowy dla PGNiG UN pod względem wysokości nakładów inwestycyjnych, które wyniosły ok. 5,56 mld NOK (ok. 2,52 mld zł). Natomiast nakłady inwestycyjne poniesione w Norwegii z tytułu akwizycji wyniosły ok. 2,84 mld NOK (ok. 1,29 mld zł). PGNiG UN podejmowało działania mające na celu istotne zwiększenie wydobycia oraz poprawę wyników operacyjnych, poprzez inwestycje w:

 • akwizycję spółki INEOS E&P Norge AS;
 • zakończenie procesu inwestycyjnego oraz rozpoczęcie produkcji na złożach Duva, Ærfugl oraz Ærfugl Nord;
 • rozpoczęcie procesu inwestycyjnego Tommeliten Alpha oraz trzeciej fazy zagospodarowania Ormen Lange;
 • przygotowanie koncepcji zagospodarowania złóż King Lear, Alve Nord, Fogelberg, Cape Vulture oraz Shrek;
 • realizacja inwestycji w ramach złóż obecnie produkujących.

Wyniki wyszukiwania