Inwestycje w 2021

Kluczowe projekty i wydatki inwestycyjne w obszarze magazynowania

W 2021 r. w KPMG Kosakowo kontynuowano budowę klastra B w celu uzyskania dodatkowej pojemności czynnej. W 2021 r. kontynuowano proces budowy komór K-7, K-10. Przeprowadzono procesu I zatłaczania gazu komór. Ostatnie komory zostały ukończone i oddane do eksploatacji 13 września 2021 r. Projekt został zakończony w grudniu 2021 r.

Wyniki wyszukiwania