Poszukiwanie i wydobycie

Ten segment stanowi jeden z czterech najważniejszych segmentów działalności PGNiG, w którym Spółka dokonuje co roku największych nakładów inwestycyjnych. PGNiG jest największym producentem gazu ziemnego w Polsce odpowiedzialnym za ponad 90% krajowego wydobycia błękitnego paliwa.

Główny wpływ na środowisko i klimat działalności w tym segmencie wynika z emisji metanu, który wymieniany jest po dwutlenku węgla jako druga najważniejsza przyczyna zmian klimatycznych. Wpisując się w strategię redukcji emisji metanu Komisji Europejskiej, PGNiG zamierza wdrożyć całościowy proces redukcji emisji metanu w trakcie wydobycia gazu ziemnego ze swoich złóż.

Pierwszym krokiem w tym kierunku będzie, zgodnie ze strategią Komisji Europejskiej, dążenie do wykonania dokładnego opomiarowania poziomu emisji metanu.

Po zakończeniu tego etapu PGNiG planuje przeprowadzić porównanie emisji z należących do niego instalacji ze średnim poziomem emisji metanu w sektorze oil&gas oraz z wynikami w spółkach, których wpływ na klimat i środowisko jest najmniejszy. Porównanie to pozwoli następnie na przygotowanie strategii redukcji na kolejne lata oraz wybór technologii mających doprowadzić PGNiG do postawionych celów. Wdrażanie tych działań planowane jest w pierwszej kolejności w instalacjach PGNiG znajdujących się na terenie Norwegii, gdzie spółka, według obecnych założeń będzie mogła skorzystać ze współpracy z operatorami o najwyższych standardach środowiskowych oraz ze wsparcia rządu norweskiego. Rozwiązanie tam sprawdzone będą następnie implementowane do instalacji wydobywczych w Polsce oraz w innych częściach świata.

Ponadto, w segmencie tym planowane są prace nad projektami dotyczącymi zmniejszenia emisji CO₂ i zużycia ON w silnikach wysokoprężnych przez zastosowanie mieszanki paliwowo gazowej CNG oraz zmniejszenia zużycia energii elektrycznej i ograniczenia emisji CO₂, poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych (Exalo Drilling S.A.).

Wyniki wyszukiwania