List Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Szanowni Państwo,

Raport zintegrowany to narzędzie komunikacji z rynkiem, które podsumowuje miniony rok, ale także przedstawia oczekiwania i wyzwania stojące przed Grupą Kapitałową PGNiG i rynkami, na których działa. Druga z wymienionych funkcji staje się coraz trudniejsza do opracowania. Funkcjonujemy w warunkach wielkiej niepewności, która dotyczy w największym stopniu europejskiego sektora energetycznego oraz branży Oil & Gas. W tym otoczeniu Grupa PGNiG koncentruje się na zapewnieniu dostaw kluczowych surowców odpowiadających bieżącym i przyszłym potrzebom odbiorców. Skuteczne działanie i odpowiednie przewidywanie to domena Grupy PGNiG, która dzięki konsekwentnie realizowanej w ostatnich latach strategii dywersyfikacji wzmacnia bezpieczeństwo energetyczne Polski.

Realizowany strategiczny program dywersyfikacji źródeł surowców wynikał z braku zaufania do modelu, w którym kierunek wschodni dominował w strukturze importu gazu do Polski. Jako nieliczni w Europie dostrzegaliśmy zagrożenia i podjęliśmy działania, które złagodziły skutki ograniczenia podaży gazu w Europie i nagłego odcięcia Polski od rosyjskich surowców. Wydarzenie to zbiegło się w czasie ze wzrostem popytu na błękitne paliwo w wyniku wyhamowana pandemii.

Rok 2021 Grupa zamknęła solidnymi wynikami, których głównym motorem był segment wydobycia. Osiągnięte rezultaty wyraźne pokazują, że duże zdywersyfikowane koncerny są w stanie kompensować słabsze rezultaty jednego obszaru wzrostami w innych dziedzinach działalności. Zgodnie z takim podejściem, zamierzamy włączyć zasoby i kompetencje Grupy, unikatowe doświadczenie i innowacje w ramach jeszcze większej struktury gotowej wyjść naprzeciw globalnym wyzwaniom. Wierzymy, że połączenie GK PGNiG i PKN ORLEN pozwoli nam wprowadzać polski sektor Oil & Gas na wyższy poziom efektywności i jeszcze skuteczniej dbać o bezpieczeństwo energetyczne kraju. Powstanie silnego regionalnego gracza umożliwi realizowane jeszcze bardziej śmiałych inwestycji. Do nowego multienergetycznego koncernu wprowadzimy unikalne kompetencje m.in. w zakresie handlu, które w 2021 roku pozwoliły nam zabezpieczyć znaczące wolumeny dostaw LNG, przede wszystkim ze źródeł amerykańskich, jakże istotnych w perspektywie nadchodzących okresów.

Rozbudowa zdolności importu skroplonego gazu oraz połączenie inwestycji w aktywa na Morzu Północnym z zaangażowaniem w projekt Baltic Pipe to główne narzędzia, dzięki którym Grupa będzie zabezpieczała dostęp polskich gospodarstw domowych i przedsiębiorstw do błękitnego paliwa. Wykorzystaliśmy okazje rynkowe pozyskując nowe aktywa wydobywcze, rozwijamy obiecujące projekty poszukiwawcze i produkcyjne. Licząc na rychłe zakończenie trwającej za wschodnią granicą wojny, patrzymy na Ukrainę jako na istotny kierunek rozwoju – z myślą o korzyściach ze współpracy dla obydwu krajów.

Wyniki wyszukiwania