Słownik pojęć i przeliczniki

Zestawienie skrótów

Ilekroć w niniejszym Sprawozdaniu Zarządu na temat informacji niefinansowej dot. PGNiG i Grupy Kapitałowej PGNiG za rok 2021 występują poniższe frazy i w treści sprawozdania nie jest wskazane inaczej, następujące skróty i wyrażenia należy interpretować:

Skrót

Objaśnienie

Nazwy własne spółek i oddziałów
PGNiG, Spółka, Emitent PGNiG S.A. jako podmiot dominujący grupy kapitałowej
GK PGNiG, Grupa PGNiG Grupa Kapitałowa PGNiG, w skład której wchodzi PGNiG S.A. jako podmiot dominujący oraz spółki zależne
CLPB Oddział Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze PGNiG S.A.
ECSW Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A.
EXALO EXALO Drilling S.A.
Gazoprojekt PGNiG Gazoprojekt S.A.
Geofizyka Kraków GEOFIZYKA Kraków Sp. z o.o. w likwidacji
Geofizyka Toruń GEOFIZYKA Toruń Sp. z o.o.
GEOVITA GEOVITA S.A.
GSP Gas Storage Poland Sp. z o.o.
PGG Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o.
PGNiG OD PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.
PGNiG Technologie PGNiG Technologie Sp. z o.o.
PGNiG Termika, Termika PGNiG TERMIKA S.A.
PGNiG Termika EP PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A.
PUN PGNiG Upstream Norway AS
PGNiG UNA PGNiG UPSTREAM NORTH AFRICA B.V.
Polski Gaz TUW Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń wzajemnych
PSG Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
PST PGNiG Supply & Trading GmbH
PST ES PST Europe Sales GmbH
Nazwy instytucji, podmiotów rynku kapitałowego i rynków energii
EEX European Energy Exchange (giełda energii w Niemczech)
GASPOOL GASPOOL Balancing Services GmbH (hub w Niemczech)
GAZ-SYSTEM Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
GPW Giełda Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie
KRS Krajowy Rejestr Sądowy
NCG NetConnect Germany GmbH & Co. KG (hub w Niemczech)
NBP National Balancing Point (hub w Wielkiej Brytanii)
Terminal LNG terminal LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu
TGE Towarowa Giełda Energii S.A.
TTF Title Transfer Facility
URE Urząd Regulacji Energetyki
Stosowane jednostki
bbl 1 baryłka ropy naftowe
boe ekwiwalent baryłki ropy naftowej
LNG skroplony gaz ziemny (ang. liquefied natural gas)
MWt 1 megawat energii cieplnej
MWe 1 megawat energii elektrycznej
NGL gaz składający się z cięższych niż metan molekuł: etanu, propanu, butanu, izobutanu itp. (ang. natural gas liquids)
PJ 1 petadżul
TWh 1 terawatogodzina
Wskaźniki ekonomiczne i finansowe
EBIT zysk operacyjny (ang. earnings before deducting interest and taxes)
EBITDA zysk operacyjny przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych zobowiązań oprocentowanych, podatków, amortyzacji (ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization)
EBITDA skorygowana EBITDA skorygowana o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości majątku trwałego
EV wartość przedsiębiorstwa (ang. enterprise value)
P/BV wskaźnik cena rynkowa/wartość księgowa (ang. price/book value)
P/E wskaźnik Cena/Zysk (ang. price to earnings)
ROA wskaźnik rentowności aktywów
ROE wskaźnik rentowności kapitału własnego
Rentowność sprzedaży netto zysk netto odniesiony do przychodów ze sprzedaży
Pozostałe
C ciepłownia
EC elektrociepłownia
GIM Grupa Instalacji Magazynowych
IM instalacje magazynowe
KPMG kawernowy podziemny magazyn gazu
NWZ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
NZW Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników
PMG podziemny magazyn gazu
WZ Walne Zgromadzenie
ZW Zgromadzenie Wspólników
Stosowane waluty
zł, PLN kwoty wyrażone polskich złotych
euro, EUR kwoty wyrażone euro
dolar, USD kwoty wyrażone dolarach amerykańskich
NOK kwoty wyrażone w koronie norweskiej
SEK kwoty wyrażone w koronie szwedzkiej
UAH kwoty wyrażone w hrywnie ukraińskiej
OMR kwoty wyrażone w rialu omańskim

Zestawienie przeliczników

 Przeliczniki 1 mld m3 gazu ziemnego 1 mln t ropy naftowej 1 mln t LNG 1 PJ 1 mln boe 1 TWh
1 mld m3 gazu ziemnego 1 0,90 0,73 38 6,45 10,972
1 mln t ropy naftowej 1,113 1 0,81 42,7 7,5 – 7,8* 11,65
1 mln t LNG 1,38 1,23 1 55 8,68 14,34
1 PJ 0,026 0,23 0,019 1 0,17 0,28
1 mln boe 0,16 0,128 – 0,133* 0,12 6,04 1 1,70
1 TWh 0,091 0,086 0,07 3,6 0,59 1
* stosowany przelicznik różny dla ropy naftowej wydobywanej w Polsce i Norwegii

Wyniki wyszukiwania