Zgodnie z rekomendacjami przygotowanymi w 2017 r. przez Task Force on Climate-related Financial Disclosures PGNiG analizuje wpływ zjawisk związanych z klimatem na prowadzoną przez siebie działalność w kategorii ryzyk i szans*.

Wśród ryzyk związanych z klimatem (ang. climate-related risks) wyróżnia się przede wszystkim:

  • ryzyka związane z przejściem do „gospodarki zeroemisyjnej” (ang. transitional risks);
  • ryzyka związane z „fizycznym” oddziaływaniem zjawisk wynikających ze zmian klimatu (ang. physical risks);
  • szanse dla PGNiG.

W ocenie PGNiG dla działalności Grupy największe znaczenie mają ryzyka regulacyjne, które zostaną bardziej szczegółowo omówione poniżej. Po ich przedstawieniu, pozostałe ryzyka zostaną pokrótce podsumowane.

* Task Force on Climate-related Financial Disclosures, Final Report. Recommendations of the Task Force on Climate-related Financial Disclosures, czerwiec 2017, s. 5-7.

Wyniki wyszukiwania