Wykorzystywane materiały i surowce

Wskaźniki GRI:

  • 301-1

Surowce nieodnawialne są podstawowym źródłem wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w GK PGNiG. Węgiel kamienny jest używany do produkcji energii elektrycznej i ciepła głównie w elektrociepłowniach GK PGNiG TERMIKA, podczas gdy gaz ziemny zużywany jest w pozostałych spółkach do ogrzewania budynków, produkcji ciepła, energii (w tym także do produkcji energii elektrycznej w procesie ko- i trigeneracji) oraz procesów technologicznych, takich jak zasilanie pogrzewaczy ropy naftowej w procesie odsiarczania i odsalania, a także zasilania kotłów, silników tłoczni gazu, turbin gazowych oraz dopalania gazów odpadowych.

W 2021 r. w PGNiG odnotowano wzrost zużycia gazu w obszarze wytwarzania ciepła i energii elektrycznej. Powodem jest stopniowe przechodzenie na instalacje gazowe kosztem węglowych. Natomiast ilości gazu spalanego na flarach są zależne od liczby i długości prowadzonych testów na nowych odwiertach badawczych i oddawanych do eksploatacji.

Zużycie surowców i paliw w GK PGNiG w latach 2020-2021

Zużycie surowców i paliw ogółem 2021 2020
[mln m3] [mln m3] [mln m3] [mln m3]
gaz ziemny 600,6 440,8
w tym PGNiG 248,5 301,8
węgiel kamienny 2,8 2,6
węgiel brunatny
biomasa 0,3 0,3

Wyniki wyszukiwania