Kapitał społeczny

Kapitał społeczny rozumiemy jako umiejętność dzielenia się, budowania dobrych relacji i współpracy z interesariuszami.

Ważne strategiczne znaczenie produktów, jakie Grupa dostarcza swoim klientom, powoduje, że odgrywa ona szczególnie istotną rolę w codziennym życiu społeczności lokalnych. Charakter, skala działalności i obecność infrastruktury służącej poszukiwaniu, wydobyciu, magazynowaniu oraz dystrybucji węglowodorów powoduje, że GK PGNiG z dużym zaangażowaniem podchodzi do kwestii budowania partnerskich relacji z przedstawicielami społeczności lokalnej, administracją oraz dostawcami i wykonawcami na rzecz realizacji wspólnych celów. GK PGNiG kreuje możliwości współpracy oraz buduje zrozumienie dla wzajemnych relacji i współzależności z poszczególnymi grupami interesariuszy.

Spółki Grupy wspierają wydarzenia i inicjatywy istotne dla społeczności lokalnych na obszarach, na których prowadzą swoją działalność operacyjną. W szczególności w ramach sponsoringu i działalności charytatywnej finansowane są inicjatywy, które budują pożądany wizerunek Grupy i poszczególnych spółek. Wsparcie otrzymują wartościowe inicjatywy, które przyczyniają się do rozwoju społeczeństwa, w szczególności w następujących obszarach: wydarzenia patriotyczne i historyczne, sprawy społeczne, nauka i edukacja, sport i zdrowy styl życia, kultura i sztuka oraz ekologia i ochrona środowiska.

Kluczowe dane

 • Zwiększenie satysfakcji klientów poprzez poprawę jakości obsługi oraz inwestycje w zaawansowane, cyfrowe rozwiązania i narzędzia komunikacyjne odpowiadające na potrzeby różnych grup klientów.
 • „Być jak Ignacy” – autorski program PGNiG i Fundacji PGNiG, popularyzujący naukę wśród uczniów szkół podstawowych, a jednocześnie przybliżający najmłodszym postać Ignacego Łukasiewicza oraz innych wybitnych polskich naukowców
 • Rachunek Wdzięczności PGNiG (Fundacja, PGNiG OD) – w ramach tego projektu PGNiG OD, oferuje bohaterom walki o wolną Polskę realne wsparcie w postaci dopłat do rachunków za gaz do 900 złotych rocznie.
 • Programy stypendialne – np. „Zagrzewamy do Nauki” (Termika), „Wspieramy Młode Talenty” (Exalo).
 • PGNIG wspiera strategicznie rozwój polskiej piłki ręcznej od 2010 roku. Sponsoruje seniorskie, młodzieżowe i juniorskie reprezentacje Polski kobiet i mężczyzn. Jest tytularnym sponsorem PGNiG Superligi oraz PGNiG Pucharu Polski. Spółka zaangażowała się także w sponsoring piłki ręcznej plażowej.
 • Opieka i wsparcie muzeów gazownictwa w Warszawie (przez PGNiG) i w Paczkowie (przez PSG) oraz Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce (PGNiG i Fundacja PGNiG)

Osiągnięte rezultaty

 • Liczba beneficjentów działań programów społecznych Grupy PGNiG wraz z Fundacją szacowana jest w 2021 r. na ponad 11 mln osób. W 2020 r. liczba odbiorców wsparcia i projektów społecznych Grupy była szacowana na ponad 20 mln osób. Tak duża liczba beneficjentów spowodowana jest specyficznym okresem, kiedy duża część działań była poświęcona walce z pandemią COVID-19. W 2019 r. liczba odbiorców wsparcia i projektów społecznych Grupy była szacowana na ponad 365 tys. osób.
 • Blisko 500 inicjatyw i wydarzeń (z czego sam PGNiG ponad 120) w stosunku do ponad 550 projektów z 2020 r. (ponad 500 w 2019 r., ponad 400 w 2018 r.)
 • W 2021 roku programem „Rachunek Wdzięczności PGNiG” objętych było ponad 1100 weteranów. Program został zapoczątkowany w GK PGNiG w 2016 roku, jako inicjatywa dedykowana Powstańcom Warszawskim. W 2018 roku został rozszerzony o górników, strajkujących w kopalni „Wujek”, a w roku 2020 rozpoczął się nabór zgłoszeń skierowany do Weteranów Wojny Obronnej 1939 roku. Program został nagrodzony Złotym BohaterON-em w 2019 r. oraz Strażnikiem Pamięci w 2016 r.
 • Program „Być jak Ignacy” z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością. Do VI edycji przystąpiła rekordowa liczba, prawie 3000 kół naukowych, które przesłały ponad 2200 raportów i prac konkursowych.

Jak zarządzamy wynikami:

 • Grupa PGNiG wpływa na lokalne społeczności poprzez swoją działalność dobroczynną i charytatywną realizowaną głównie przez Fundację PGNiG SA im. Ignacego Łukasiewicza
 • Realizujemy strategiczne długofalowe programy zaangażowania społecznego przez Fundację i spółki Grupy PGNIG oraz reagujemy na potrzeby – wsparcie walki z pandemią
 • Wykorzystujemy formy dialogu społecznego, jako sposób komunikacji, która pozwala naszym interesariuszom zrozumieć naszą działalność.
 • Dobry sąsiad – na bieżąco staramy się identyfikować potrzeby i oczekiwania danej społeczności. Jeszcze przed pojawieniem się w wybranej lokalizacji, spotykamy się z władzami gmin, aby wyjaśnić cel i zakres prac związanych z planowaną inwestycją.

Jak kapitał społeczny wpływa na pozostałe kapitały?

Głównym kierunkiem oddziaływania Grupy na otoczenie społeczne z zaangażowaniem kapitału intelektualnego, jest edukacja i nauka. Spółka moderuje współprace z uczelniami i szkołami zawodowymi w taki sposób, aby zapewnić sobie napływ wysokokwalifikowanej kadry (zarządzanie luką pokoleniową) oraz pozyskiwać partnerów do rozwoju innowacji w dużych ośrodkach naukowo akademickich.

Ze względu na zmiany pokoleniowe i związaną z tym obawę o utracenie wiedzy posiadanej przez doświadczonych pracowników, od 2019 r. jest prowadzony w PGNiG Program Mentoringu. Celem inicjatywy jest dzielenie się doświadczeniem zawodowym i dystrybucja wiedzy merytorycznej pochodzącej od pracowników z długoletnim stażem do pracowników nieposiadających eksperckiej wiedzy.

Jako jedna z pierwszych firm na polskim rynku dostosowaliśmy swój system podnoszenia kwalifikacji i zatrudnienia do realizacji doktoratów wdrożeniowych. PGNiG Termika od kilkunastu lat przyznaje stypendia zawodowe dla najlepszych uczniów szkół partnerskich w ramach programu „Zagrzewamy do nauki”.

Grupa Kapitałowa PGNiG z dużym zaangażowaniem podchodzi do kwestii budowania partnerskich relacji z przedstawicielami społeczności lokalnej, administracją oraz dostawcami i wykonawcami na rzecz realizacji wspólnych celów. Nasi pracownicy pełnią funkcję nieformalnych ambasadorów PGNiG w terenie. To ich bezpośrednie zaangażowanie w lokalne inicjatywy, członkostwo w radach pracowniczych i związkach zawodowych ma bezpośrednie przełożenie na rozwój otoczenia społecznego.

Wsparcie walki z pandemią lokalnych społeczności poprzez udzielnie pomocy materialnej i finansowej placówkom zdrowotnym i instytucjom opiekuńczym z otoczenia Grupy oraz zapewnienie ciągłości pracy Grupy przez zapewnienie bezpieczeństwa pracowników.

Spółka prowadząc działalność wydobywczą na terenie Polski i innych krajów prowadzi dialog ze społecznościami lokalnymi, ekspertami i organizacjami ekologicznymi. Od ich akceptacji często zależy możliwość udostępnienia złóż węglowodorów. Grupa PGNiG z dużym zaangażowaniem podchodzi do kwestii budowania partnerskich relacji z przedstawicielami społeczności lokalnej, administracją oraz dostawcami i wykonawcami na rzecz realizacji wspólnych celów.

Grupa PGNiG z dużym zaangażowaniem podchodzi do kwestii budowania partnerskich relacji z przedstawicielami społeczności lokalnej, administracją oraz dostawcami i wykonawcami na rzecz realizacji wspólnych celów. Od pozytywnych relacji z otoczeniem zależy, między innymi, akceptacja dla realizacji naszych krajowych inwestycji.

Grupa wspiera inicjatywy społeczne i lokalne poprzez:

 • działalność sponsoringową,
 • projekty realizowane za pośrednictwem Fundacji PGNiG.

Spółki Grupy PGNiG wraz z Fundacją PGNiG wsparły 500 inicjatyw i wydarzeń w 2021 r. w stosunku do ponad 400 w 2018 r.

Działalność Grupy i sąsiedztwo aktywów produkcyjnych bezpośrednio wpływa na warunki życia i rozwój przedsiębiorczości we wszystkich regionach Polski.

 • gaz jest jednym z kluczowych surowców wielu gałęzi przemysłu. Dostęp do niebieskiego paliwa stymuluje rozwój gospodarki;
 • sektor gazowy jest jednym ze znaczących pracodawców. Bliskość i rozwój aktywów produkcyjnych PGNiG jest gwarancją stabilności finansowej blisko 25 000 pracowników oraz ich rodzin;
 • Obecność aktywów produkcyjnych PGNiG w regionach to również wpływy podatków do gmin oraz możliwość korzystania z projektów CSR i sponsoringowych realizowanych przez spółki Grupy.

Wyniki wyszukiwania