Kluczowe liczby

Gru­pa Ka­pi­ta­ło­wa PGNiG w 2021 r.:

70

mld zł Przychody ze sprzedaży

6,0

mld zł Zysk netto

101,6

mld zł Suma bilansowa

15,6

mld zł EBITDA

3

Największa polska spółka na GPW*

24,5

tys. Liczba pracowników

11,6

mld zł EBIT

36,4

mld zł Kapitalizacja rynkowa

25,7

mln zł Średnia dzienna wartość obrotów

* Pod względem kapitalizacji rynkowej wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.

Poszukiwanie i wydobycie

13 530

mln zł EBITDA

>200

Koncesji wydobywczych

1080,1

mln boe Zasoby gazu i ropy naftowej

5,4

mld m3 Wydobycie gazu ziemnego

1,4

mln ton Wydobycie ropy naftowej, kondensatu i NGL

Obrót i magazynowanie

-1 720

mln zł EBITDA

11,6

mld m3 Wolumen sprzedaży gazu na giełdach

16,1

mld m3 Wolumen importu gazu

33,5

mld m3 Wolumen sprzedaży gazu w segmencie (poza GK)

3,2

mld m3 Własne pojemności magazynowe w segmencie

Dystrybucja

1697

Liczba zagazyfikowanych gmin

2 893

mln zł EBITDA

13,1

mld m3 Wolumen dystrybucji gazu (w jedn. naturalnych)

7,4

mln Liczba klientów

200,7

tys. km Długość sieci dystrybucyjnej (wraz z przyłączami)

Wytwarzanie

1,8

GWe Moc elektryczna

1 134

mln zł EBITDA

41,2

PJ Produkcja ciepła

6,0

GWt Moc cieplna

3,5

TWh Produkcja energii elektrycznej

Wyniki wyszukiwania