Zużycie energii w GK PGNiG

  • 302-1
  • 302-2
  • CCE-6/C1

Zużycie energii w GK PGNiG w latach 2020-2021

Zużycie energii 2021 2020
GK PGNiG* PGNiG* GK PGNiG PGNiG
Wytworzonej we własnym
zakresie z surowców nieodnawialnych
energii elektrycznej [GWh] 900,0 71,8 867,7 89,1
ciepła [MJ] 8 037 979 832 7 266 080 220 7 426 676 582 6 953 628 170
pary [MJ] 302 342 062 302 342 062 317 760 354 317 760 354
chłodzenia [MJ] 1 962 954 2 873 574
Wytworzonej we własnym
zakresie z surowców odnawialnych
energii elektrycznej [GWh] 44,1 12,7 35,1
ciepła [MJ] 13 837 552 15 465 680
pary [MJ]
chłodzenia [MJ]
Zakupionej z sieci energii elektrycznej [GWh] 198,8 143,0 196,9 137,8

W 2021 r. w większości Spółek GK PGNiG przeważało zużycie energii wytwarzanej we własnym zakresie na bazie surowców nieodnawialnych. Pozostałe Spółki bazują na umowach z firmami energetycznymi. Wielkość zużywanej energii koreluje z rozwojem Grupy Kapitałowej. Odnotowano ponad 25 proc. wzrost ilości wytworzonej energii elektrycznej we własny zakresie z surowców odnawialnych przy niewielkim niespełna 4 proc. wzroście ilości energii elektrycznej wytworzonej we własnym zakresie z surowców nieodnawialnych w stosunku do poprzednie roku oraz przy minimalnym wzroście zakupu jej z sieci (1 %).

W ramach GK PGNiG wdrażane są rozwiązania proekologiczne, takie jak siłownie ko- i trigeneracyjne, które posiada część spółek. Wprowadzane są również instalacje fotowoltaiczne oraz programy podnoszące efektywność energetyczną Grupy.

Wyniki wyszukiwania