Strategia UE w zakresie wodoru

Drugą, średnio- i długoterminową szansę dla PGNiG stanowią plany Komisji Europejskiej dotyczące rozwoju rynku wodoru w Unii Europejskiej.

W swojej strategii z lipca 2020 r. Komisja wskazuje na kluczową rolę wodoru niskoemisyjnego produkowanego z paliw kopalnych takich, jak gaz ziemny przy jednoczesnym wychwytywaniu dwutlenku węgla w instalacjach CCUS w drodze do pełnej dekarbonizacji wodoru . Biorąc pod uwagę, że dzisiaj znakomita większość wodoru używanego w przemyśle produkowana jest w procesie reformingu parowego z gazu ziemnego, PGNiG wydaje się być naturalnie uwarunkowany do wzięcia udziału w tym procesie. Stąd też projekty PGNiG zmierzające do przemysłowego magazynowania wodoru i przesyłu tego gazu siecią dystrybucyjną.

Wyniki wyszukiwania